Alt tag

 

Vi setter pasientene i sentrum for alt vi gjør.

I over 125 år har Bayer forsket på og utviklet innovative legemidler og behandlingstilnærminger og kjemikalier som bidrar til å gjøre en forskjell i folks liv. Basert på denne omfattende historien innen helsetjenester vet vi at medisinsk avbildning spiller en avgjørende rolle i valg av riktig behandling.

Over 125 år

Derfor omfavner vi i Bayer viktigheten av diagnostiske bilder fordi alle fortjener klare svar om helsen sin.

Med en aldrende befolkning og endringer i livsstil som fører til en økning av kroniske tilstander som kardiovaskulær sykdom og andre ødeleggende sykdommer som kreft, har behovet for medisinsk avbildning for å støtte optimal diagnostikk, behandlingsavgjørelser og planlegging av behandling økt.

Samtidig er begrensede ressurser i helsesektoren bekymringsverdig. Forskrifter, dokumentasjon og kvalitetsstyring gjør moderne bildediagnostikk mer og mer komplisert å administrere. Disse trendene resulterer i en økende etterspørsel etter teknologi og integrerte løsninger som gjør at radiologiavdelinger blir mer effektive, slik at radiologisk personell fortsatt er i stand til å bruke tiden sin der det virkelig gjelder: med pasientene.

Patients About Us

Pasientsikkerhet og individuell behandling er alltid det viktigste når det gjelder medisinske beslutninger.

Dette er grunnen til at vi i Bayer fremmer vitenskapelig ekspertise innen radiologi, fra alt fra innovative produkter til tjenester av høy kvalitet. Hele pasientreisen støttes med vår omfattende portefølje innen radiologi, inkludert kontrastmidler for computertomografi (CT), røntgen og magnetisk resonanstomografi (MR), så vel som respektive injeksjonssystemer. Enhetene våre gir presis, kontrollert administrering av kontrastmidler og har smarte funksjoner for effektiv arbeidsflyt og administrering av individualisert behandling.

Produktene og tjenestene våre bidrar til å diagnostisere en rekke tilstander, og kan veilede ved prosedyrer som kirurgisk biopsi og strålebehandling samt bidra til å overvåke behandlingsutfall. Med vårt globale fotavtrykk er vi forpliktet til videre å fremme innovasjon innen radiologi som vesentlig forbedrer effektiviteten og diagnostisk kvalitet samtidig som det bedrer pasientens utfall. Spesielt økningen av digitale applikasjoner åpner for nye muligheter til å øke verdien i helsetilbudet. Vi utnytter vår banebrytende historie ved å være først ute med mange av våre produkter, nettverket vårt med akademia og ledende eksperter og vår lidenskap for radiologi til å akselerere utviklingen av digitale bildediagnostikkløsninger, inkludert kunstig intelligens. Disse tar sikte på å støtte den komplekse beslutningsprosessen til radiologer mens de hjelper pasienter gjennom tidligere sykdomsbehandling og inngrep.

Bayer workflow infographic

Med dette omfattende tilbudet, våre anerkjente opplæringer og utdanningsprogrammer, vår aktive rolle i den vitenskapelige debatten og våre lidenskapelige ansatte, er vi forpliktet til å forme radiologifeltet. Vi tar sikte på å gi profesjonelt personell som utfører bildediagnostikk, smarte og integrerte løsninger som hjelper dem til å levere svar til pasienter og deres behandlingsansvarlige leger.