Personvern

Dette nettstedet (heretter “Nettstedet“) leveres av Bayer AS (heretter “oss” eller “vi”) som behandlingsansvarlig. For ytterligere informasjon om leverandøren av Nettstedet, se vår imprint.

 

A. Håndtering av personopplysninger

I det følgende informerer vi deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du anvender vårt Nettsted. Med mindre annet er angitt i de følgende avsnitt, er det rettslige grunnlaget for håndtering av dine personopplysninger at håndteringen er nødvendig for at du skal få tilgang til de funksjoner på Nettstedet som du ønsker å anvende (personopplysningsloven § 1, personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b)).

 

Bruk av Nettstedet

 

1. Få tilgang til Nettstedet

Når du går inn på Nettstedet vårt, vil nettleseren overføre bestemte data til vår webserver. Dette gjøres av tekniske årsaker, og kreves for å kunne gi deg den forespurte informasjonen. For å tilrettelegge din tilgang til Nettstedet blir følgende data samlet inn, korttidslagret og brukt:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for tilgangen
 • Tidssoneforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innholdet i forespørselen (spesifikt nettsted)
 • Status for tilgang / HTTP-statuskode
 • Overført datamengde
 • Nettstedet som ber om tilgang
 • Nettleser, språkinnstillinger, versjon av operativsystemet der nettleseren brukes

 

For å beskytte våre legitime interesser lagrer vi også slike opplysninger i en begrenset periode for å kunne utføre sporing av personopplysninger i tilfelle av konstatert eller forsøkt uautorisert tilgang til våre servere (personvernforordningen artikkel 6(1)(f)).

 

2. Bruk av cookies

a) Hva er cookies?

Dette Nettstedet anvender såkalte “cookies” (informasjonskapsler). Cookies er små tekstfiler som lagres i din datamaskin via din nettleser. De lagrer bestemte opplysninger (f.eks. ditt foretrukne språk eller nettstedinnstillinger) som din nettleser kan (avhengig av cookiens levetid) gi til oss på nytt neste gang du bruker vårt Nettsted.

b) Hvilke cookies anvender vi?

Vi anvender to kategorier af cookies: (1) Cookies som av tekniske grunner er nødvendige, uten disse vil nettstedets funksjoner begrenses, og (2) valgfrie cookies brukt til nettside analyse og markedsføringsformål. Følgende tabell indeholder en detaljert beskrivelse av de cookies vi anvender:

Technical cookies

c) Forbehold om ditt samtykke

Vi bruker bare valgfrie cookies hvis vi har fått ditt forutgående samtykke (personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a). Første gang du får tilgang til Nettstedet vårt vises et banner som ber deg om å samtykke til anvendelse av valgfrie cookies. Dersom du har samtykket, legger vi inn en cookie på din datamaskinen, og banneret vil ikke vises igjen så lenge cookien er aktiv. Etter at cookieens levetid er utløpt, eller hvis du aktivt sletter cookien, vil banneret dukke opp igjen ved ditt neste besøk på vårt Nettsted, og igjen be om ditt samtykke.

 

d) Slik forhindrer du cookie overførsler

Selvfølgelig kan du bruke vårt Nettsted uten anvendelse av cookies. I nettleseren din kan du når som helst endre instillinger for håndtering av cookies eller deaktivere anvendelsen av dem. Dette kan imidlertid føre til en begrensning av funksjonene eller ha negative effekter på brukervennligheten på vårt Nettsted. Du kan når som helst stanse anvendelsen av valgfrie cookies ved å anvende det relevante alternativet angitt i tabellen ovenfor.

 

3. Nettsideanalyse med Google

På vårt Nettsted bruker vi en nettanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google analyserer din bruk av vårt Nettsted på våre vegne. Til dette formål anvender vi blant annet de cookies som er beskrevet nærmere i tabellen ovenfor. Opplysninger som innsamles av Google i forbindelse med din bruk av vårt Nettsted (f.eks. anvendt URL, hvilke av våre nettsider du besøker, din type webleser, dine språkinnstillinger, ditt operativsystem, din skjærmoppløsning) vil bli overført til en server hos Google i USA, hvor de vil lagret og analysert. Resultatene vil deretter bli stilt til vår rådighet i anonymisert form. Dine brukerdata vil ikke bli koplet til din fulle IP-adresse under denne prosessen. Vi har på vårt Nettsted aktivert den IP anonymiserende funksjonen som tilbys av Google som sletter de siste 8 sifre (type IPv4) eller de siste 80 bit (type IPv6) av din IP-adresse etter hver dataoverføring til Google. Videre, ved å inngå særskilte avtaler med Google, sørger vi for at et tilstrekkelig nivå på beskyttelse av personopplysninger overholdes av Google ved behandling av personopplysninger i USA.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til bruk av nettanalyse, enten ved å laste ned og installere Google Browser Plugin eller ved å styre dine samtykker i samsvar med tabellen ovenfor. I så tilfelle lagres en opt-out cookie på din enhet. Begge alternativer vil hindre bruk av nettanalyse så lenge du bruker nettleseren hvor du har installert Browser-Plugin, og du ikke sletter opt-out cookien.

 

4. Atferdsgenerert online reklame med Google

Dette Nettstedet anvender atferdsgenerert online reklametjenester fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google“).

Google vil analysere din bruk av dette Nettstedet. Til dette formålet anvender Google de cookies som er nærmere beskrevet i tabellen ovenfor. Opplysningene som innsamles av Google i forbindelse med din bruk av vårt Nettsted (f.eks. den benyttede URL, hvilke av våre nettsider du besøker, din type nettleser, dine språkinnstillinger, ditt operativsystem, din skjærmoppløsning) vil bli overført til en server hos Google i USA, hvor de vil bli lagret og analysert. Vi og vår partner Google vil bruke disse opplysningene til å tilpasse reklamen bedre til deg og dine interesser, begrense antallet ganger den samme reklamen blir vist deg, evaluere effektiviteten av en reklamekampanje, og til å bedre forstå brukernes atferd etter at de har sett en bestemt reklame. Når du besøker andre nettsider i det såkalte "Google Display Network", kan pop-up annonser individuelt tilpasset dine interesser bli vist deg basert på de opplysninger som er innsamlet på vårt Nettsted.

Ved å inngå særskilte avtaler med Google, sørger vi for at et tilstrekkelig nivå på beskyttelse av personopplysninger overholdes av Google ved behandling av personopplysninger i USA.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til denne overføringen av opplysninger til Google for atferdsgenerert online reklameformål, enten ved at administrere dine samtykker i tabellen ovenfor, slik at en opt-out cookie vil installeres, eller ved å laste ned og installere Google Browser Plugin som Google tilbyr. Begge alternativer vil hindre bruk av nettanalyse så lenge du bruker nettleseren der du installerte Google Browser Plugin’et, og ikke sletter opt-out- cookien.

Google er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som Google innsamler direkte fra vårt Nettsted for atferdsgenerert online reklametjenester. Ettersom vi ikke har kontroll over personopplysninger som er samlet inn og behandlet av tredjeparter, er vi ikke i stand til å gi bindende opplysninger om omfanget og formålet med slik behandling av dine personopplysninger. Besøk derfor Google’s informasjon om personvern for å motta ytterligere informasjon om hvordan Google behandler dine personopplysninger og i hvor lang tid. På tidspunkt for utarbeidelse av denne personvernerklæringen var Googles opplysninger tilgjengelige på Google Data Protection Guidelines for Advertising.

 

5. Anvendelse av kontaktskjema

Du kan kontakte oss direkte via kontaktskjemaene som er tilgjengelige på vårt Nettsted. Blant annet kan du gi oss følgende opplysninger:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger: (f.eks. e-postadresse, telefonnummer)
 • Transaksjonsnummer (f.eks. Anmodnings ID)
 • Melding

Vi behandler opplysningene fra deg via kontaktskjemaene utelukkende til behandling av dine spesifikke anmodninger. Vi sletter disse opplysningene så snart de ikke lenger er nødvendige for å behandle eller følge opp din anmodning.

 

6. Opplysninger om bivirkninger og reklamasjoner

Dette Nettstedet er ikke beregnet eller designet for kommunikasjon om bivirkninger, manglende terapeutisk effekt, feilmedisinering, produkter på gråmarkedet/falske legemidler, feilaktig eller off-label bruk, kvalitetsklager og/eller andre spørsmål vedrørende sikkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter. Hvis du ønsker å rapportere bivirkninger eller klage på produktenes kvalitet, kontakt helsepersonell (f.eks. lege eller apotek), helsemyndighetene, eller bruk vår nettside for rapportering av uønskede bivirkninger.

Hvis du likevel rapporterer bivirkninger eller andre problemer vedrørende sikkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter til oss, vil vi være rettslig forpliktet til å behandle informasjonen fra deg og vil kanskje måtte kontakte deg med ytterligere spørsmål. Deretter kan det hende at vi må underrette de relevante helsemyndigheter om de problemer som du har innrapportert. Det kan også hende at vi må videresende disse meldinger til andre selskaper i vårt konsern og våre samarbeidspartnere, i det omfang også disse er forpliktet til å underrette sine respektive relevante helsemyndigheter.

Ytterligere informasjon om beskyttelse av personopplysninger i forbindelse med bivirkningsrapportering er tilgjengelig i Personvernerklæring for legemiddelovervåkingsdata.

 

B. Opplysninger om dine rettigheter

I utgangspunkt har du følgende rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

 • Rett til informasjon om dine personopplysninger som lagres av oss;
 • Rett til å kreve retting, sletting eller begrenset behandling av dine personopplysninger;
 • Rett til å motsette deg en behandling som er basert på vår berettigede interesse i behandlingen, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi kan vise til tvingende, begrunnede årsaker som overgår dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, eller at slik behandling skjer med formål om å fastslå, iverksette eller forsvare mot rettslige krav;
 • Rett til dataportabilitet;
 • Rett til å klage til personvernmyndigheter (Datatilsynet);
 • Du kan til enhver tid, med virkning fremover i tid, kalle tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. For mer informasjon, se avsnittene ovenfor som beskriver behandling av opplysninger basert på ditt samtykke. Hvis du vil utøve dine rettigheter, rett din anmodning til den kontakt som er gitt nedenfor. ➜ C .).

 

C. Kontakt

For spørsmål du måtte ha vedrørende personvern, bruk følgende kontaktskjema eller kontakt vår personvernrådgiver på følgende adresse:

Personvernrådgiver

Bayer AS

Drammensveien 288

NO-0283 Oslo

Postboks 193

1325 Lysaker

 

D. Endringer av erklæring om Personvern

Vi kan fra tid til annen oppdatere vår erklæring om Personvern. Oppdateringer av vår erklæring om Personvern vil bli offentliggjort på vårt Nettsted. Alle endringer trer i kraft ved offentliggjørelse på vår Nettsted. Derfor anbefaler vi at du regelmessig besøker Nettstedet for å holde deg orientert om eventuelle oppdateringer.

Sist oppdatert: March 2021