Choosing contrast agent in patients with liver disease

Choosing contrast agent in patients with liver disease

2022-11-28

Prof. Brancatelli and Prof. Karçaaltincaba discuss how the choice of contrast agent affects cirrhotic and non-cirrhotic patients.

Read More

Liver MRI

Durations: 1:00:43

About this webinar:

Prof. Brancatelli and Prof. Karçaaltincaba discuss how the choice of contrast agent affects cirrhotic and non-cirrhotic patients.

PP-PRIM-ALL-0152
PP-PRIM-SE-0029-1

Accordion header

  Prof. Giuseppe Brancatelli

  Prof. Giuseppe Brancatelli

  Giuseppe Brancatelli is an Professore Associato in Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Università di Palermo.

  Prof. Musturay Karçaaltincaba

  Prof. Musturay Karçaaltincaba

  Prof. Musturay Karçaaltincaba currently works at the Department of Radiology, Liver Imaging Team, Hacettepe University.

  1. Zech et al. Br J Surg 2014, Vilgrain et al. Eur Radiol 2016.

  2. Nishie A, Yoshimitsu K. Clin Ther. 2017.

  3. Costa & Sirlin Radiology 2015.

  4. Karaosmanoglu et al. MRI of Liver Metastasis. Semin. US, CT, MRI 2016.

  5. Besa et al . Abdominal Radiol 2017.

  6. Marks RM et al. AJR 2015.

  7. Unal E et al. Liver Function Assessment by MRI. Semin. US, CT, MRI 2016.

  8. Idilman . Hepatic Steatosis. Etiology, Patterns, Quantification. Semin. US, CT, MRI 2016.

  9. Unal E et al. Hyperintensity at Fat Spared Area in Steatotic Liver. Diagn Interv Radiol 2019.

  10. Hiwatashi A.1999. Unal E et al. Aberrant Left Gastric Vein Abdominal Radiology 2019.

  11. Unal et al. Hepatobiliary phase liver MR imaging findings after Oxaliplatin-based chemotherapy in cancer patients.

  12. Abdom Radiol. 2018 Sep;43(9):2321-2328.

  13. Okada et al. Biochemical and Clinical Predictive Approach and Time Point Analysis of Hepatobiliary Phase Liver Enhancement on Gd-EOB-DTPA-enhanced MR Images: A Multicenter Study .Radiology 2016 Nov; 281(2):474-483.

  14. Eur Radiol 2016 Aug;26(8):2714-22.

  15. Karaosmanoglu & Karcaaltincaba. AJR 2017.

  16. Unal E et al. Liver Function Assessment by MRI. Semin. US, CT, MRI 2016.

  17. Motosugi U, Ichikawa T, Sou H, Sano K, Tominaga L, Muhi A, Araki T. Distinguishing hypervascular pseudolesions of the liver from hypervascular hepatocellular carcinomas with gadoxetic acid-enhanced MR imaging. Radiology. 2010 Jul;256(1):151-8. doi: 10.1148/radiol.10091885.

  18. Torrisi C, Picone D, Cabibbo G, Matranga D, Midiri M, Brancatelli G. Gadoxetic acid-enhanced MRI of transient hepatic enhancement differences: Another cause of hypointense observation on hepatobiliary phase. Eur J Radiol. 2018 Oct;107:39-45.

  19. Joo I, Lee JM, Lee DH, Jeon JH, Han JK. Retrospective validation of a new diagnostic criterion for hepatocellular carcinoma on gadoxetic acid-enhanced MRI: can hypointensity on the hepatobiliary phase be used as an alternative to washout with the aid of ancillary features? Eur Radiol. 2019 17.

  20. Motosugi U, Murakami T, Lee JM, Fowler KJ, Heiken JP, Sirlin CB; LI-RADS HBA Working Group. Recommendation for terminology: Nodules without arterial phase hyperenhancement and with hepatobiliary phase hypointensity in chronic liver disease. J Magn Reson Imaging. 2018 Nov;48(5):1169-1171.

  21. Gupta RT, Marin D, Boll DT, Husarik DB, Davis DE, Feuerlein S, Merkle EM. Hepatic hemangiomas: difference in enhancement pattern on 3T MR imaging with gadobenate dimeglumine versus gadoxetate disodium. Eur J Radiol. 2012 Oct;81(10):2457-62.

  22. Vernuccio F, Bruno A, Salvaggio G, Vieni S, Costanzo V, Bartolotta TV, Midiri M, Brancatelli G. Comparison of the enhancement pattern of hepatic hemangioma on MR imaging performed with Gd-EOB-DTPA versus Gd-BOPTA. Current problems in diagnostic radiology 2019.

  23. Roberts LR, Sirlin CB, Zaiem F, Almasri J, Prokop LJ, Heimbach JK, Murad MH, Mohammed K. Imaging for the diagnosis of hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Hepatology. 2018 Jan;67(1):401-421.

  24. Chou R, Cuevas C, Fu R, Devine B, Wasson N, Ginsburg A, Zakher B, Pappas M, Graham E, Sullivan SD. Imaging Techniques for the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2015 May 19;162(10):697-711.

  25. Lee YJ, Lee JM, Lee JS, Lee HY, Park BH, Kim YH, Han JK, Choi BI. Hepatocellular carcinoma: diagnostic performance of multidetector CT and MR imaging-a systematic review and meta-analysis. Radiology. 2015 Apr;275(1):97-109.

  26. Kierans AS, Kang SK, Rosenkrantz AB. The Diagnostic Performance of Dynamic contrast-enhanced MR Imaging for Detection of Small Hepatocellular Carcinoma Measuring Up to 2 cm: A Meta-Analysis. Radiology. 2016 Jan;278(1):82-94.

  27. Paisant A, Vilgrain V, Riou J, Oberti F, Sutter O, Laurent V, Rodes A, Guiu B, Cassinotto C, Trillaud H, Bricault I, Michalak S, Bruno O, Ronot M, Aubé C. Comparison of extracellular and hepatobiliary MR contrast agents for the diagnosis of small HCCs. J Hepatol. 2020 May;72(5):937-945.

  28. Renzulli M, Biselli M, Brocchi S, Granito A, Vasuri F, Tovoli F, Sessagesimi E, Piscaglia F, D'Errico A, Bolondi L, Golfieri R. New hallmark of hepatocellular carcinoma, early hepatocellular carcinoma and high-grade dysplastic nodules on Gd-EOB-DTPA MRI in patients with cirrhosis: a new diagnostic algorithm. Gut. 2018 Sep;67(9):1674-1682.

  29. Joo I, Lee JM, Lee DH, Jeon JH, Han JK. Retrospective validation of a new diagnostic criterion for hepatocellular carcinoma on gadoxetic acid-enhanced MRI: can hypointensity on the hepatobiliary phase be used as an alternative to washout with the aid of ancillary features? Eur Radiol. 2019.

  Primovist® (dinatriumgadotextat) 0,25 mmol/mI/ml injektionsvätska, lösning. ℞. EF. Indikationer: Primovist® är ett kontrastmedel för detektion av fokala leverlesioner och ger information om karakterisering av lesioner vid T1-viktad magnetisk resonanstomografi (MRT). Primovist® ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT) samt när fördröjd (sen) avbildning krävs. Läkemedlet är avsedd endast för diagnostiska undersökningar vid intravenös administrering. Dosering: Den rekommenderade dosen av Primovist® är: Vuxna 0,1 ml per kg kroppsvikt Primovist®. Varning: Före administrering av Primovist® rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover. Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löpar särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt ar hög i denna grupp. Da det finns risk att NSF kan uppstå med Primovist®, bor användning undvikas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation, såvida inte den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fas med icke-kontrast förstärkt MRT. Hemodialys kort tid efter administrering av Primovist® kan vara till nytta for att avlägsna Primovist® från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys. De vanligaste observerade biverkningarna (≥ 0,5%) hos patienter som får Primovist® år illamående, huvudvärk, värmekänsla, förhöjt blodtryck, ryggsmärta och yrsel. De allvarligaste biverkningarna hos patienter som får Primovist® är anafylaktisk chock. Fördröjda allergiska reaktioner (flera timmar till flera dagar senare) har i sällsynta fall observerats. De flesta av biverkningarna var övergående och av mild till måttlig svårighetsgrad. Rapportering av misstänkta biverkningar: Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-risk förhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel. ATC-kod: V08CA10. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Datum för senaste översyn av SPC: 2019-11-06. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB Box 606 SE-169 26 Solna Bayer AB. 08-5‍80 2‍23 00.

  Videos filtered by:

  No video present for this selection.